Historia Teneryfy (tylko w okresie letnim)

  • Wycieczka prowadzona w języku polskim – 53€/osoba, dzieci 26,5€.