SHOGUN (szkuner zaglowy)

  • Cena: rejs pięciogodzinny na Maske – 50€, dzieci do 5 lat GRATIS, dzieci od 6 do 11 – 25.00€